February 6, 2015 No Comments admin nieuws

Een levensloopgeschikte woning is bedoeld voor mensen die nu of later een functiebeperking gaan hebben. In levensloop gerichte bouwprojecten wordt rekening gehouden met de extra wensen en aanpassingen die dit met zich meebrengt en wordt de woning vanuit deze gedachte ontworpen en gebouwd. Voordeel is dat de flexibiliteit en daarmee de waarde van uw vastgoed ook toeneemt.

In de praktijk betekent dit: brede doorgangen (85cm+) zodat er ook een persoon met rolstoel doorheen kan. Het rolstoel toegankelijk maken van de toilet en de badkamer. Daarnaast kunnen we ervoor zorgen dat de sloten, ramen en buitendeuren allemaal voldoen aan het politiekeurmerk veilig wonen.

Voor nieuwbouwwoningen is dit iets dat vanaf de eerste steen kan worden meegenomen in de bouw. Bouwbedrijf de Haze heeft dan ook al veel ervaring met het bouwen van levensloop geschikte woningen.

Vraag naar advies als u overweegt een voor de levensloop geschikte woning te bouwen.